Ceník

Začátečník
0,- CZK / měsíc

 • Přítomný čas oznamovací
 • Denní sada
 • Předdefinované sady

Pokročilý
50,- CZK / měsíc

 • Všechny časy a způsoby
 • Denní sada
 • Vlastní sady
 • Předdefinované sady
 • Promíchání sloves v sadě
 • Připomenutí emailem
 • Přidávání vlastních sloves
 • Poznámky ke slovesu
 • Seznam sloves
 • Zvýraznění změn při časování slovesa

Učitel
50,- CZK / měsíc

 • Všechny časy a způsoby
 • Denní sada
 • Vlastní sady
 • Předdefinované sady
 • Promíchání sloves v sadě
 • Připomenutí emailem
 • Přidávání vlastních sloves
 • Poznámky ke slovesu
 • Seznam sloves
 • Přidávání studentů
 • Přidávání tříd
 • Zvýraznění změn při časování slovesa

Student
25,- CZK / měsíc

 • Pouze s tarifem Učitel
 • Denní sada
 • Seznam sloves
 • Vlastní sady
 • Předdefinované sady
 • Promíchání sloves v sadě
 • Připomenutí emailem
 • Zvýraznění změn při časování slovesa


Časy a způsoby španělských sloves v placeném tarifu
 • Přítomný čas
 • Minulý čas
 • Budoucí čas
 • Podmiňovací způsob
 • Subjunktiv - Přítomý čas
 • Subjunktiv - Minulý čas
 • Subjunktiv - Budoucí čas
 • Rozkazovací způsob
 • Záporný rozkazovací způsob
 • Minulý čas dokonavý složený
 • Minulý čas nedokonavý
 • Předminulý čas
 • Minulý čas závislý
 • Budoucí čas dokonavý
 • Podmiňovací způsob dokonavý
 • Subjunktiv - Minulý čas nedokonavý 1
 • Subjunktiv - Předminulý čas 1
 • Subjunktiv - Minulý čas nedokonavý 2
 • Subjunktiv - Předminulý čas 2
 • Subjunktiv - Budoucí čas dokonavý